5 best practices voor het maximaliseren van ROI met AI-aangedreven PIM-software

Terwijl bedrijven door het snel evoluerende digitale landschap blijven navigeren, is het noodzakelijk geworden om de vooruitgang in technologie te benutten voor groei- en uitbreidingsdoeleinden. Kunstmatige intelligentie (AI) is ongetwijfeld de belangrijkste van alle opkomende technologieën, en bedrijven integreren het op verschillende manieren in hun activiteiten, waarbij ze opmerkelijke resultaten behalen. Software voor product informatie beheer (PIM) is de belangrijkste tool waarmee bedrijven productgegevens naadloos over meerdere kanalen kunnen beheren. Onlangs heeft deze software geprofiteerd van AI-integratie, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van door AI-aangedreven PIM software met fantastische mogelijkheden en talloze voordelen die uiteindelijk uitmonden in een hogere ROI voor bedrijven die deze gebruiken.

HOE DRAAGT AI-AANGEDREVEN PIM BIJ AAN EEN MAXIMALE ROI?

Een rapport gepubliceerd door Grand View Research voorspelde dat de wereldwijde zoektocht naar de PIM-markt in 2028 $ 17,6 miljard zal bereiken. Het rapport voegt eraan toe dat de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) een belangrijke rol speelt in deze snelle marktgroei. Meer bedrijven zien de waarde in van door AI-aangedreven PIM software en investeren financiële middelen in het verwerven en onderhouden van de technologie. Hoewel de initiële cash-lay-out aanzienlijk kan zijn, kunnen de inkomsten die kunnen worden gegenereerd door het gebruik van PIM geïntegreerd met AI oplopen tot driemaal de investering.

Binnen enkele weken tot maanden na het gebruik van AI-aangedreven PIM software zullen bedrijven veel positieve veranderingen in hun bedrijfsprocessen opmerken. Hoog op de lijst van merkbare verbeteringen staat een verhoging van de efficiëntie en productiviteit van teamleden. Dit komt voornamelijk door AI-automatisering van repetitieve taken, waardoor personeel vrijkomt om aan andere taken en projecten te werken. Het automatiseren van taken helpt ook om fouten te verminderen, waarvan sommige behoorlijk kostbaar kunnen zijn voor het bedrijf. Bovendien betekent het gebruik van deze verbeterde software dat merken een voorsprong kunnen nemen op concurrenten die de trend niet hebben gevolgd of hun AI-gestuurde PIM nog moeten maximaliseren. Bovendien verbetert het de klantervaring, wat zich vertaalt in meer herhalingsverkopen en klantloyaliteit. Al deze voordelen zullen resulteren in een gestage inkomstengeneratie die hoger zal blijven dan de uitgaven, waardoor de ROI wordt gemaximaliseerd.

WAT ZIJN DE BEST PRACTICES VOOR HET MAXIMALISEREN VAN ROI MET AI-AANGEDREVEN PIM SOFTWARE?

Volgens Forrester Consulting kunnen bedrijven die PIM gebruiken een gemiddeld rendement op investering (ROI) behalen van wel 245%. Niet elk bedrijf dat deze software gebruikt, zal echter zo’n hoge ROI behalen. Dit komt omdat de kwaliteit en diepgang van de implementatie van merk tot merk verschillen, wat resulteert in merkbare verschillen in gegenereerde inkomsten. Om de mogelijkheden van door AI-aangedreven PIM echt te maximaliseren, moeten gebruikers daarom op de hoogte zijn van bepaalde praktijken die de resultaten verbeteren:

Hier zijn vijf van de best practices voor het bereiken van de maximale ROI die mogelijk is met PIM-software aangedreven door AI en ML:

DEFINIEER DOELEN EN DOELSTELLINGEN

Voordat AI-aangedreven PIM wordt geïmplementeerd, is het van cruciaal belang om de doelen en doelstellingen voor de software en de KPI’s te definiëren die zullen worden gebruikt om het succes van het implementatieprogramma te meten. De eerste stap is het beschrijven van het specifieke doel van het upgraden van uw PIM-software naar een AI-gestuurde software. Probeert uw merk de time-to-market te versnellen en een voorsprong op concurrenten te krijgen? Of is uw doel simpelweg om fouten in productie-informatie te verminderen?

Vervolgens kan uw bedrijf vanuit de geïdentificeerde doelen specifieke en tijdgebonden doelstellingen in kaart brengen. Hierna moeten KPI’s voor het meten van de voortgang naar het bereiken van doelstellingen worden geselecteerd. Deze KPI’s kunnen langdurig worden gemonitord en bijgestuurd om de gestelde doelstellingen beter weer te geven. Door de implementatie van PIM met deze strategie te benaderen, kunnen bedrijven snel herkennen hoe goed de software voor hen werkt en welke wijzigingen moeten worden aangebracht voor betere resultaten.

KIES DE JUISTE SOFTWARE

Verschillende leveranciers op de softwaremarkt beweren AI-aangedreven PIM aan te bieden, maar het is duidelijk dat niet alle software hetzelfde is. Die bestaande verschillen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op hoeveel inkomsten een bedrijf genereert met de PIM-software. Daarom moet grondig onderzoek worden gedaan naar het vinden van de softwareleverancier wiens product nauw aansluit bij de specificaties die worden vereist door het kopende of abonnerende bedrijf.

Factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn onder meer de kosten. Uw bedrijf moet rekening houden met uitgaven zoals de initiële kosten en onderhoudskosten. Schaalbaarheid is een andere belangrijke factor; uw bedrijf moet een PIM kiezen die ruimte biedt voor groei en expansie. Gebruiksgemak en integratie zijn meer factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het besluitvormingsproces, maar functionaliteit is misschien wel de meest kritische. Bedrijven moeten een softwareoplossing kiezen waarvan de functies en mogelijkheden het vermogen van het bedrijf kunnen versterken om de aanvankelijk gestelde doelen en doelstellingen te bereiken. Door het selectieproces met deze mentaliteit te benaderen, zorgt u ervoor dat de uiteindelijke keuze het meest geschikt is voor het bedrijf.

CLEAN EN BEREIDT UW GEGEVENS VOOR

Uw AI-aangedreven PIM software heeft gegevens van hoge kwaliteit nodig om te functioneren. Nauwkeurige en volledige gegevens zullen resulteren in betrouwbare en bruikbare inzichten. Daarom is het perfectioneren van de gegevens die in de PIM worden ingevoerd belangrijk om de kans op een maximale ROI te vergroten. Gegevens moeten worden geprofileerd op het punt van binnenkomst om de identificatie van onvolledige, dubbele en inconsistente gegevens te vergemakkelijken en vervolgens te standaardiseren om in een gekozen formaat te passen. Gegevensverrijking is een andere cruciale stap die de kwaliteit van gegevens in uw PIM kan verbeteren. Adequate opschoning en voorbereiding van gegevens zal de functionaliteit van uw AI-gestuurde PIM verbeteren en ervoor zorgen dat uw bedrijf de gestelde doelen en doelstellingen tijdig bereikt.

TRAIN JE AI

Om het beste uit AI te halen, moet het model gedurende een bepaalde periode worden getraind. Deze trainingsperiode helpt de machine beter af te stemmen op de unieke behoeften van het bedrijf dat de software uitvoert. Het hangt er sterk vanaf of de AI een “eigen” model bevat of dat er gebruik gemaakt wordt van een externe “AI” zoals Open AI’s ChatGPT.  Het trainen van uw AI-aangedreven PIM begint met het verzamelen van alle relevante gegevens, zoals productinformatie en prijsgegevens, en het labelen van de informatie. Opties zijn onder meer beslissingsbomen, neurale netwerken en regressiemodellen. Vervolgens worden de gelabelde gegevens gebruikt om het geselecteerde ML-algoritme te trainen. Met regelmatige updates en herscholing zullen de prestaties van de AI in de loop van de tijd verbeteren, wat betere inzichten en een hogere ROI garandeert.

BEWAAK EN OPTIMALISEER DE PRESTATIES

Het optimaliseren van uw AI-aangedreven PIM software is een reis die waarschijnlijk meerdere revisies zal vereisen. Daarom is het belangrijk om regelmatige monitoring onderdeel te maken van de cultuur van uw bedrijf. Bewaak KPI’s om de algehele prestaties effectief te meten en gebieden te identificeren die meer werk nodig hebben. Er zal regelmatig met nieuwe tactieken en benaderingen moeten worden geëxperimenteerd, dus A/B-testen kunnen van pas komen. Deze gesplitste tests helpen uw bedrijf bij het beoordelen van de verschillende benaderingen voor het verbeteren van uw PIM-software en bieden onbevooroordeelde gegevens over het effect van elk ervan op uw KPI’s. Door uw software continu te monitoren en te optimaliseren, worden problemen vroegtijdig gesignaleerd en worden snel oplossingen geboden. Daarom blijven de prestaties op hun hoogtepunt en boekt het bedrijf sterke ROI’s.

Concluderend, AI-aangedreven PIM transformeert nu al de manier waarop bedrijven productinformatie beheren. Het aannemen van een strategische benadering voor het implementeren en gebruiken van deze software is mogelijk de sleutel tot een rendement op investeringen dat de ambities van het bedrijf ondersteunt om klanten tevreden te stellen, te schalen en de concurrentie voor te blijven.

2023-04-18T16:35:12+02:00
Ga naar boven